ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

ROUNDUP GOLD 36SL | Μεταφυτρωτικό Διασυστηματικό Μη Εκλεκτικό

ROUNDUP GOLD 36SL | GLYPHOSATE 36% W/V Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόν..

GLIALKA 36SL | Μεταφυτρωτικό Διασυστηματικό Μη Εκλεκτικό

GLIALKA 36SL | GLYPHOSATE 36% W/V Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την κατα..

DICOTEX SL | Διασυστηματικό Εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο

DICOTEX SL | 2,4-D 7%, MCPA 7%, MECOCROP-P 4.2%, DICAMBA 2% Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζ..

GARLON DUO 270EW | Διασυστηματικό Ζιζανιοκτόνο - Θαμνοκτόνο

GARLON DUO 270EW | AMINOPYRALID 3% W/V + TRICLOPYR24% W/V Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο-θα..

GENOXONE ZX | Διασυστηματικό Ζιζανιοκτόνο Θαμνοκτόνο

GENOXONE ZX | 2,4-D 9,3% + Triclopyr 10,36% ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΥΣ, ΒΑΤ..

AGRITOX 40 SL | Μεταφυτρωτικό Διασυστηματικό Εκλεκτικό

AGRITOX 40 SL | MCPA 40% W/V Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας τ..

STOMP AQUA 455 CS | Εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο

STOMP AQUA 455 CS | Pendimethalin 57% Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρ..

LENΤEMUL 45EW | Μεταφυτρωτικό Διασυστηματικό Εκλεκτικο

LENΤEMUL 45EW | 2,4-D 2- ΑΙΘΥΛΟ ΕΞΥΛΟ ΕΣΤΕΡΑΣ 45% W/V Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό εκλεκ..

FUSILADE 12,5 EC | Εκλεκτικό Διασυστηματικό Ζιζανιοκτόνο

FUSILADE 12,5 EC | Fluazifop-P-butyl 12.5% Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος γ..